Aantal stamceldonoren

Nederland heeft 193.854 stamceldonoren ingeschreven in de database. België daarentegen heeft 61.366 mensen als stamceldonor ingeschreven. Duitsland staat aan de top met 4.767.127 stamceldonoren! Deze enorme verschillen zijn te verklaren door de betrokkenheid van de overheid bij de reclamecampagnes omtrent stamceldonatie en actieve donorwerving. Daarnaast worden de donorbanken financieel ondersteund door de overheid, waardoor veel meer geld voorhanden is voor o.a. weefseltyperingen.

Stamceldonorbank Nederland

In 2011 is voor 487 patiënten met een kwaadaardige bloedziekte een zoektocht gestart naar een geschikte match. Hiervan heeft 70% ofwel 340 patiënten een stamceltransplantatie ondergaan. Voor minder dan 10% werd een Nederlandse donor gevonden, omdat er te weinig mensen ingeschreven staan als stamceldonor. Momenteel komt daardoor 90% van de stamceldonoren uit het buitenland.

Het feit dat er zoveel stamcellen in het buitenland gehaald moet worden heeft als groot nadeel dat er een mogelijke vertraging in het behandelingsproces van de patiënt ontstaat. Daarnaast is een stamceldonatie veel duurder, wanneer het bloed uit het buitenland getransporteerd moet worden.